Doprava zdarma

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují práva a povinnosti vás jako kupujícího a nás jako prodávajícího ve smluvních vztazích uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://www.daponti.cz/.

Veškeré informace o zpracování vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde https://www.daponti.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Jak jistě víte, komunikujeme především na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou využívány prostředky komunikace na dálku, které nám umožňují se domluvit bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

Pokud je některá část Podmínek v rozporu s tím, na čem jsme se vzájemně dohodli v rámci procesu Vašeho nákupu na našem e-shopu, má tato konkrétní dohoda přednost před těmito Podmínkami.

 • Některé definice

Cena znamená peněžní částku, kterou zaplatíte za Zboží;

Cena dopravy je finanční částka, kterou zaplatíte za dodání Zboží, včetně nákladů na jeho zabalení;

Celková cena je součet Ceny a Poplatku za dopravu;

DPH je daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů;

E-shop znamená internetový obchod provozovaný Námi na adrese Štiavnická 2018/7, 034 01, Ružomberok, ve kterém dojde k nákupu Zboží;

Fakturou se rozumí daňový doklad vystavený v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

Jsme společnost Confer, s.r.o., se sídlem Kremnička 3 974 05 Banská Bystrica, IČO 36713201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Banské Bystrici, oddíl: Sro, vložka č. 12423/S, e-mail: [email protected], telefonní číslo +421 48 290 1950, číslo účtu CZ43 2010 0000 0021 0280 0817 - vedený ve FIO bance, a.s., právně označovaná jako Prodávající;

Objednávka je Vaším neodvolatelným návrhem na uzavření kupní smlouvy na Zboží s námi;

Zbožím se rozumí vše, co můžete v E-shopu zakoupit;

Uživatelský účet znamená účet zřízený na základě Vámi poskytnutých údajů, který Vám umožňuje ukládat Vámi zadané údaje a uchovávat historii Vámi objednaného Zboží a uzavřených smluv;

Vy jste osoba nakupující v našem E-Shopu, právně označovaná jako Kupující;

Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu a je uzavřena v okamžiku, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky.

 • Obecná ustanovení a pokyny

Nákup Zboží je možný pouze prostřednictvím webového rozhraní E-shopu. Při nákupu Zboží je Vaší povinností uvést nám správně a pravdivě všechny údaje. Budeme proto považovat údaje, které jste nám při objednávání Zboží poskytli, za správné a pravdivé.

 • Uzavření Smlouvy

Informace o Zboží, které kupujete (na E-shopu označíte Zboží, které máte zájem zakoupit, kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku");

informace o Ceně, Poštovném, DPH, způsobu úhrady Celkové ceny a požadovaném způsobu dodání Zboží; tyto informace budou zadány v rámci vytváření návrhu Objednávky v uživatelském rozhraní E-shopu, přičemž informace o Ceně, Poštovném, DPH a Celkové ceně budou poskytnuty automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho dodání;

Vaše identifikační údaje sloužící k tomu, abychom Vám mohli Zboží doručit, zejména Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití prostředků komunikace na dálku nesete Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou za použití těchto prostředků platíte (tj. zejména za přístup k internetu), takže nemusíte očekávat žádné další náklady, které bychom Vám účtovali nad rámec Celkové ceny. Odesláním Objednávky souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Abychom mohli uzavřít smlouvu, musíte v e-shopu vytvořit návrh objednávky. Tento návrh musí obsahovat následující informace:

Během vytváření návrhu Objednávky můžete údaje měnit a kontrolovat, dokud nebude Objednávka vytvořena. Po kontrole můžete objednávku vytvořit stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby". Před stisknutím tlačítka však musíte ještě potvrdit, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a souhlasíte s nimi, jinak nebudete moci objednávku vytvořit. K potvrzení a odsouhlasení slouží zaškrtávací políčko. Po stisknutí tlačítka "Objednat s povinností platby" se všechny vyplněné údaje odešlou přímo nám.

Vaši Objednávku potvrdíme co nejdříve poté, co ji obdržíme, zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v Objednávce. Potvrzení bude obsahovat shrnutí Objednávky a těchto Podmínek. Potvrzení Objednávky z naší strany představuje uzavření Smlouvy mezi námi a vámi. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky ve znění platném ke dni Objednávky.

Může se stát, že vaši objednávku nebudeme moci potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není k dispozici nebo kdy si objednáte více Zboží, než jsme schopni poskytnout. Informaci o maximálním počtu Zboží vám však vždy poskytneme předem v rámci E-shopu, a proto by vás neměla překvapit. V případě, že existuje jakýkoli důvod, proč nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy ve formě upravené oproti Objednávce. Smlouva je pak uzavřena v okamžiku, kdy naši nabídku potvrdíte.

V případě, že je v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky uvedena zjevně nesprávná Cena, zejména z důvodu technické chyby, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat, a to ani v případě, že jste obdrželi potvrzení Objednávky a Smlouva tak byla uzavřena. V takové situaci Vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v podobě upravené oproti Objednávce. Nová Smlouva je pak uzavřena v okamžiku, kdy naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani do 3 dnů od zaslání nabídky, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá ceně obvyklé u jiných prodejců nebo chybí či byla vynechána číslice navíc.

V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.

V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

 • Uživatelský účet

Na základě registrace v e-shopu máte přístup ke svému uživatelskému účtu. Při registraci uživatelského účtu je vaší povinností zadat všechny údaje správně a pravdivě a v případě jejich změny je aktualizovat.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je vaší povinností zachovávat mlčenlivost o těchto přístupových údajích a tyto údaje nikomu neprozrazovat. V případě jejich zneužití za ně neneseme odpovědnost.

Uživatelský účet je osobní, a proto nejste oprávněni umožnit jeho používání třetím osobám.

Váš uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej nepoužíváte déle než 10 let nebo pokud porušíte své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru.

 • Cena a platební podmínky, výhrada vlastnictví

Bankovní převod. Informace pro provedení platby vám zašleme jako součást potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 48 hodin.

Kartou online. V tomto případě je platba provedena prostřednictvím platební brány ApplePay, Google Pay, Platba prostřednictvím platební brány Shoptet Pay a platba se řídí podmínkami těchto platebních bran, které jsou k dispozici na těchto adresách: https://www.apple.com/legal/privacy/data/sk/apple-pay/https://policies.google.com/terms?hl%3Den-US, https://www.shoptetpay.com/wp-content/uploads/2024/01/shoptet-pay-vop-01-01-2024.pdf.  V případě platby kartou online je celková cena splatná okamžitě.

Na dobírku. V tomto případě bude platba provedena při dodání Zboží oproti předání Zboží. V případě platby na dobírku je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

V hotovosti při osobním odběru. V případě osobního odběru Zboží v Naší provozovně může být Zboží zaplaceno v hotovosti. V případě platby v hotovosti při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí Cena uvedená v Návrhu objednávky, která je vždy shodná s Cenou ve Smlouvě. Návrh objednávky obsahuje rovněž Cenu za dopravu nebo podmínky, za kterých je doprava zdarma.

U zboží, které není skladem, je vyžadována záloha ve výši 70 %.

Celková cena je uvedena včetně DPH, včetně všech poplatků stanovených zvláštními právními předpisy.

Úhrada Celkové ceny od vás bude požadována po uzavření Smlouvy a před dodáním Zboží. Celkovou cenu můžete uhradit následujícími způsoby: 

Faktura bude vystavena elektronicky po zaplacení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Faktura bude rovněž fyzicky přiložena ke zboží a bude k dispozici ve vašem uživatelském účtu, pokud jej máte zřízen.

Vlastnické právo ke zboží na Vás přejde až po zaplacení celkové ceny a převzetí Zboží. V případě platby bankovním převodem je celková cena uhrazena připsáním na náš účet, jinak je uhrazena v okamžiku platby.

Dodání zboží, přechod nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení předmětu koupě

Osobní odběr v Naší provozovně na adrese skladu CONFER s.r.o., Bystrická cesta 2159 (Supermarket Kinekus), 034 01 Ružomberok, Slovenská republika.

Dodání prostřednictvím přepravních společností.

Zboží Vám bude doručeno Vámi zvoleným způsobem, přičemž si můžete vybrat z následujících možností: https://www.daponti.cz/moznosti-dopravy/

Jsme povinni vám dodat zboží bezodkladně. Pokud je produkt skladem, můžeme ho obvykle doručit od 5 do 7 pracovních dní od potvrzení objednávky. V případě, že nábytek není momentálně skladem, doba dodání může být v rozmezí od 4 do 12 týdnů od potvrzení objednávky (doba dodání se může lišit v závislosti na tom, jak je uvedeno u jednotlivých produktů). V průběhu plnění Smlouvy mohou nastat takové skutečnosti, které budou mít vliv na termín dodání Vámi objednaného Zboží. O změně termínu dodání a novém předpokládaném termínu dodání Vámi objednaného Zboží Vás budeme neprodleně informovat e-mailem, aniž by tím bylo dotčeno Vaše právo odstoupit od Smlouvy. Součástí našeho oznámení o novém termínu dodání Zboží bude naše žádost, abyste nám sdělili, zda trváte na dodání Vámi objednaného Zboží v novém termínu. V případě osobního odběru v naší provozovně Vás budeme vždy informovat o možnosti vyzvednutí Zboží telefonicky nebo e-mailem.

Při přebírání Zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakéhokoli poškození neprodleně informovat dopravce a nás. V případě, že dojde k jakémukoli poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a zásahu, není Vaší povinností Zboží od Dopravce převzít.

Zboží jste povinni vyzvednout na dohodnutém místě a v dohodnutém čase. Pokud si Zboží nepřevezmete v souladu s předchozí větou, oznámíme vám e-mailem místo, kde si můžete Zboží vyzvednout, včetně lhůty pro vyzvednutí, nebo vám Zboží znovu doručíme na základě vaší písemné žádosti zaslané nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste si měli Zboží vyzvednout, a vy se zavazujete uhradit nám veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží. V případě, že porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů uvedených v článku 6.4 těchto Podmínek, nemá to za následek porušení naší povinnosti dodat Vám Zboží. Zároveň Vaše nepřevzetí Zboží neznamená odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Pokud Zboží nepřevezmete ani v dodatečné lhůtě, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy z Vaší strany. Pokud se rozhodneme předmětné právo uplatnit, odstoupení od Smlouvy je účinné dnem, kdy Vám odstoupení od Smlouvy doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na případný nárok na náhradu škody ve výši skutečných nákladů na pokus o dodání Zboží ani na případný další nárok na náhradu škody.

Pokud z důvodů na Vaší straně dojde k opakovanému dodání Zboží nebo k dodání jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve Smlouvě, je Vaší povinností uhradit nám náklady spojené s takovým opakovaným dodáním. Platební údaje pro úhradu těchto nákladů Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od obdržení e-mailu.

Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází okamžikem převzetí dodávky Zboží. V případě, že Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů uvedených v článku 6.4 těchto Podmínek, přechází na Vás nebezpečí náhodného zničení a náhodného poškození Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost Zboží převzít, ale z důvodů, které jste nemohli ovlivnit, jste Zboží nepřevzali. Přechod nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením nebo jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 • Práva z odpovědnosti za vady

Zavazujeme se dodat vám Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad.

Odpovídáme za vady Zboží při jeho převzetí. Neodpovídáme za vady použitého Zboží způsobené jeho používáním nebo opotřebením. V případě Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Obecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí Zboží vámi.

V případě výměny Zboží začíná záruční doba běžet znovu od data převzetí nového Zboží Vámi.

Vaše práva vyplývající z odpovědnosti za vady Zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, pokud je neuplatníte v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, které se rychle kazí, však musíte uplatnit nejpozději následující den po zakoupení, jinak vaše práva zaniknou.

 • Úvodní ustanovení o odpovědnosti za vady

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí náhodného zničení a náhodného zhoršení Zboží podle článku 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména že:

 • má vlastnosti, které jsme s vámi dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak ty, které jsme uvedli při popisu Zboží nebo které lze očekávat s ohledem na povahu Zboží;
 • se hodí k účelům, které jsme uvedli nebo které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
 • odpovídá kvalitě nebo provedení dohodnutého vzorku, pokud byla kvalita nebo provedení určeno odkazem na vzorek;
 • má odpovídající množství a hmotnost;
 • splňuje požadavky kladené na něj zvláštními právními předpisy;
 • není zatížen právy třetích osob.
 • Podmínky pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace)

Pokud vám bude Zboží doručeno v porušeném nebo poškozeném obalu nebo pokud je zásilka zjevně příliš lehká, žádáme vás, abyste takové Zboží od přepravní společnosti nepřebírali a neprodleně nás informovali telefonicky na čísle +421 48 290 1950 nebo e-mailem na adrese [email protected]. V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) jste povinni bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem uvedeným v bodě 7.4.1 níže. K později uplatněné reklamaci z důvodu zjevných vad Zboží, včetně vady spočívající v nekompletnosti Zboží, nebudeme přihlížet.

Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady) jste povinni uplatnit způsobem uvedeným v bodě 7.4.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu Zboží zjistili, nejpozději však před uplynutím záruční doby.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým poškozením. Zejména nelze uplatňovat odpovědnost za vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách apod.

Právo z odpovědnosti za vady nejste oprávněni uplatnit, pokud jste o vadě věděli před převzetím Zboží nebo pokud jsme Vás na ni upozornili nebo Vám z tohoto důvodu byla poskytnuta přiměřená sleva z ceny Zboží.

 • Uplatnění práv z odpovědnosti (reklamace)

V případě, že má Zboží vady, tj. zejména není-li splněna některá z podmínek dle článku 7.2, můžete nás o takové vadě informovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady (tj. reklamovat Zboží) zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené v Našich identifikačních údajích nebo osobně v Naší provozovně. Můžete také použít námi poskytnutý vzorový reklamační formulář, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek.

V oznámení o reklamaci uveďte zejména popis vady Zboží a Vaše identifikační údaje včetně e-mailové adresy, na kterou si přejete zasílat oznámení o způsobu vyřízení reklamace, a dále uveďte, který z nároků z odpovědnosti za vady uvedených v bodech 7.5.4 až 7.5.8 uplatňujete.

Při uplatnění reklamace jste povinni nám rovněž předložit doklad o koupi Zboží (fakturu), abyste prokázali, že jste Zboží zakoupili u nás, jinak nejsme povinni Vaši reklamaci uznat.

Za datum zahájení reklamačního řízení považujeme datum doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (dle bodu 7.4.3). Pokud bude Vaše podání reklamace neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, nebude obsahovat požadované doklady apod.), vyzveme Vás k doplnění reklamace písemně, zejména e-mailem. V takovém případě je reklamační řízení zahájeno dnem doručení Vašeho doplněného podání.

Pokud reklamaci podanou v souladu s odstavcem 7.4.4 tohoto článku nedoplníte bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení naší výzvy podle odstavce 7.4.4 tohoto článku, budeme považovat Vaše podání za neopodstatněné.

 • Vyřízení stížnosti

Na základě Vašeho rozhodnutí, které z práv podle § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen "občanský zákoník") (specifikovaných v bodech 7.5.4. až 7.5.8.) uplatníte, určíme způsob vyřízení Vaší reklamace neprodleně, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Vaší reklamace. V odůvodněných případech, zejména je-li třeba složité technické posouzení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Vaší reklamace.

Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídíme reklamaci ihned, v odůvodněných případech můžeme reklamaci vyřídit i později, nesmí to však trvat déle než 30 dnů od data reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo odstoupit od Smlouvy nebo máte právo na případnou výměnu Zboží za nové.

Do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace vám musíme vydat písemný doklad o vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace vás budeme informovat e-mailem. Pokud bude reklamace uznána, zašleme vám opravené Zboží nebo vyměníme Zboží za nové nebo vrátíme Cenu zaplacenou za Zboží, pokud se nedohodneme jinak.

Pokud se jedná o vadu, kterou můžeme odstranit, máte právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady. Vadu Zboží odstraníme bez zbytečného odkladu.

Místo odstranění vady můžete požadovat, abychom Zboží vyměnili, nebo pokud se vada týká pouze součásti Zboží, abychom vyměnili tuto součást, pokud nám tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k Ceně Zboží nebo závažnosti vady.

Namísto odstranění vady Zboží můžeme vždy vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud Vám to nezpůsobí vážné obtíže.

Pokud se na Zboží vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která Vám brání v řádném užívání Zboží, jako by bylo bez vady, máte právo na výměnu Zboží nebo na odstoupení od Smlouvy. Stejná práva máte i v případě, že ačkoli jsou vady odstranitelné, nemůžete Zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo z důvodu většího počtu vad.

Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, máte právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží.

Reklamaci vyřídíme předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z Ceny Zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo zamítnutím reklamace z přiměřených důvodů.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a reklamace Zboží se řídí ustanoveními § 619 a násl. Občanského zákoníku a zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), a zákonem č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), a zákonem č. 102/2014 Sb. Z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku").

Pokud uplatníte reklamaci Zboží:

 • během prvních 12 měsíců po zakoupení Zboží můžeme vaši reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení po vás nebudeme požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiných nákladů spojených s odborným posouzením. Kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace vám poskytneme do 14 dnů od data reklamace;
 • po uplynutí 12 měsíců od data nákupu a zamítnutí takové reklamace uvedeme v reklamačním dokumentu, komu můžete Zboží zaslat k odbornému posouzení. Pokud Zboží zašlete k odbornému posouzení určené osobě, náklady na odborné posouzení a veškeré další účelně vynaložené náklady s tím spojené neseme my bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud prokážete, že odborné posouzení prokazuje Naši odpovědnost za vadu Zboží, můžete reklamaci uplatnit znovu; po dobu provádění odborného posouzení záruční doba neplyne. Do 14 dnů ode dne, kdy jste reklamaci uplatnili znovu, jsme povinni Vám uhradit veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré přiměřené náklady s tím spojené. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Jste-li podnikatel, je vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.

Jste-li spotřebitel, máte právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u spotřebního Zboží, v době 24 měsíců od převzetí Zboží.

Tímto jsme Vás řádně poučili o Vašich právech dle § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste měli možnost seznámit se s podmínkami pro uplatnění reklamace Zboží. 

 • Odstoupení od Smlouvy

Prodej Zboží, jehož Cena je závislá na pohybu cen na finančním trhu, který nemůžeme ovlivnit a který může nastat v průběhu lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

Prodej alkoholických nápojů, jejichž Cena byla sjednána při uzavření Smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po uplynutí 30 dnů a jejichž Cena závisí na pohybech cen na finančním trhu, které nemůžeme ovlivnit;

Prodej Zboží, které bylo vyrobeno podle vašich specifických požadavků, které bylo vyrobeno na zakázku pro vás nebo Zboží určené speciálně pro jednoho spotřebitele;

Prodej Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze, a Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smícháno s jiným Zbožím;

prodej Zboží v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen;

Prodej zvukových, obrazových, audiovizuálních nahrávek nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud byl původní obal porušen;

Prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smluv o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranném obalu;

Poskytování elektronického obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a nebyl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud jsme vás neinformovali, že nemáte právo od smlouvy odstoupit.

K odstoupení od Smlouvy, tj. k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku nebo v jiných ustanoveních Obchodních podmínek, v nichž je možnost odstoupení výslovně uvedena.

Jste-li spotřebitel, tj. osoba, která nakupuje Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne doručení Zboží. Pokud jsme uzavřeli Smlouvu, která zahrnuje několik druhů Zboží nebo dodávku několika částí Zboží, počíná tato lhůta běžet dnem dodání poslední části Zboží, a pokud jsme uzavřeli Smlouvu, na jejímž základě Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, počíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu uvedenou u našich identifikačních údajů). Pro odstoupení od Smlouvy můžete rovněž použít námi poskytnutý vzorový formulář, který je přílohou č. 2 Podmínek.

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit, pokud je předmět Smlouvy:

Lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle článku 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud nám v průběhu lhůty pro odstoupení od Smlouvy zašlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

V případě odstoupení od Smlouvy bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, nebo na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však bude vrácena až poté, co nám Zboží vrátíte nebo jako spotřebitel prokážete, že nám bylo zasláno zpět.  V případě podnikatelů požadujeme vrácení peněz. Zboží nám prosím vraťte čisté, nejlépe včetně původního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy podle bodu 8.2 Podmínek jste povinni do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy nám Zboží vrátit, předat Nám nebo osobě pověřené Námi k převzetí Zboží a uhradit náklady na vrácení Zboží. To neplatí, pokud se dohodneme, že si Zboží vyzvedneme osobně nebo prostřednictvím námi pověřené osoby. Lhůta je dodržena, pokud bylo Zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Vy máte naopak nárok na vrácení Ceny přepravy z Naší strany, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu doručení, který jsme pro doručení Zboží nabídli.

Odpovídáte za škodu v případech, kdy dojde k poškození Zboží v důsledku Vašeho nakládání s ním jiným způsobem, než je nezbytné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takovém případě Vám vzniklou škodu vyúčtujeme po vrácení Zboží a fakturovaná částka je splatná do 14 dnů.

Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží nebo v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží sjednaného ve Smlouvě ukončil výrobu nebo provedl podstatné změny, které nám znemožňují plnit naše závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po nás rozumně požadovat, nejsme schopni Vám Zboží dodat ve lhůtě stanovené v těchto Podmínkách. V takových případech Vás o této skutečnosti budeme bez zbytečného odkladu informovat a vrátíme Vám Celkovou cenu za již zaplacené Zboží do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od Smlouvy. Celkovou cenu zaplacenou za Zboží Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Celkovou cenu zaplatili, aniž by tím bylo dotčeno naše právo dohodnout se s Vámi na jiném způsobu vrácení peněz, a to za předpokladu, že v souvislosti s tím nebudou účtovány žádné další poplatky.

Jsme rovněž oprávněni odstoupit od Smlouvy, pokud jste Zboží nepřevzali do 5 pracovních dnů ode dne, kdy vám vznikla povinnost Zboží převzít. 

 • Podávání stížností a reklamací

Jako spotřebitel jste oprávněni podávat stížnosti a podněty písemně e-mailem na adresu: [email protected].

O posouzení stížnosti vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši e-mailovou adresu. Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj, se sídlem Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, tel. č. 048/412 49 69.

Pokud nejste spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti nebo podnětu, můžete stížnost podat také elektronicky prostřednictvím platformy dostupné na internetových stránkách https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

 • Alternativní řešení sporů se spotřebiteli

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme vyřídili vaši stížnost, nebo pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva, máte právo se na nás obrátit se žádostí o nápravu, a to zasláním e-mailu na adresu: [email protected]. Pokud na Vaši žádost odpovíme zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na alternativní řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt") podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o alternativním řešení sporů”).

Tyto subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Návrh můžete podat způsobem uvedeným v § 12 zákona o alternativním řešení sporů.

Máte také právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy pro řešení sporů dostupné na adrese https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297 nebo https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 • Závěrečná ustanovení

Veškerá písemná korespondence s vámi bude doručována elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů. Korespondenci budeme doručovat na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, ve Vašem uživatelském účtu nebo prostřednictvím které jste nás kontaktovali.

Smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody mezi námi. Jsme však oprávněni tyto podmínky měnit, avšak taková změna se nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv uzavřených po nabytí účinnosti změny. Změnu vám však oznámíme pouze v případě, že vám budeme Zboží na základě Smlouvy dodávat pravidelně a opakovaně. Informaci o změně vám zašleme na vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před nabytím účinnosti změny. Pokud od vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme oznámení, že jste vypověděli Smlouvu o pravidelných a opakovaných dodávkách Zboží, stanou se nové podmínky součástí naší Smlouvy a budou se vztahovat na další dodávku Zboží po nabytí účinnosti změny. Výpovědní lhůta v případě, že podáte výpověď, činí 2 měsíce.

V případě zásahu vyšší moci nebo nepředvídatelných událostí (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, selhání subdodavatelů apod.) neodpovídáme za škody způsobené v důsledku nebo v souvislosti s vyšší mocí nebo nepředvídatelnými událostmi, a pokud takový stav trvá déle než 10 dní, máme my i vy právo od Smlouvy odstoupit.

Vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jsou přiloženy k obchodním podmínkám.

Smlouva včetně obchodních podmínek je u nás archivována v elektronické podobě, ale není vám přístupná. Tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky však vždy obdržíte e-mailem, a proto budete mít vždy přístup ke Smlouvě bez naší součinnosti. Doporučujeme, abyste si potvrzení Objednávky a Podmínky vždy uložili.

Nevztahují se na nás žádné kodexy chování podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19. 9. 2023.

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od smlouvy